Visionsforum Kolding 2012-2022

Den frivillige designkommune 2022

Gennem 10 år har Kolding Kommune satset på at udvikle og leve visionen om den frivillige designkommune. Den særlige kombination af design, frivillighed og social deltagelse har skabt stolthed og vækst – og gjort Kolding kendt for sin særlige profil både i Danmark og i udlandet.

Kolding er fortsat den kommune i Danmark, der støtter frivilligt arbejde mest. Engang kom frivilligheden mest til udtryk i foreningerne, idrætten og på det sociale område – når nogen havde brug for hjælp. I dag deles mange opgaver anderledes mellem borgere, virksomheder, foreninger og kommune, end man gør andre steder. Det sociale, frivillige arbejde er blevet en livsstil for koldingenserne, fordi det gør hverdagen meningsfuld.

 Design er også synligt og mærkbart i borgernes hverdag. Der arbejdes med design på mange måder og i mange forskellige sammenhænge.  Design handler andet om mere end lækre “design-ting” – nu designes der oplevelser, services og nye måder at løse samfundsmæssige udfordringer på. Virksomheder bruger design til udvikling og innovation, ligesom SDU, IBC/IBA og Designskolen Kolding er vigtige samarbejdspartnere, da de kan levere designere, kandidater og ny viden.  Kolding er kendt internationalt for sit arbejde med design i folkeskolen.  Design spiller også en rolle, når Kolding Kommune udvikler nye ydelser til borgerne, når der skal bygges et nyt plejehjem eller når der skal laves en ny sundhedspolitik.

 I EU er Kolding kommune blevet omtalt for sin særlige politik, der har gjort social deltagelse, frivilligt arbejde og design til dagsordener. Det vil andre kommuner lære mere om. Derfor afholder Kolding en årlig begivenhed, som sætter kommunens vision på dagsordenen og viser, hvordan en mindre europæisk kommune kan skabe social innovation i verdensklasse.

 Alle parter i kommunen – kulturinstitutioner, erhvervsliv, politikere, institutioner, foreninger og borgere – har været involveret i at skabe initiativer, som gør Kolding til noget særligt.

 

 Den vidende designkommune 2022 

Gennem 10 år har Kolding kommune satset på at udvikle og leve visionen om den vidende designkommune. Den særlige kombination af design, uddannelse og viden har skabt stolthed og vækst – og gjort Kolding kendt for sin særlige profil både i Danmark og i udlandet.

Over 10 % af befolkningen i Kolding Kommune er studerende ved en af Koldings mange uddannelsesinstitutioner. Visionen om at blive den vidende designkommune har også haft effekt på resten af kommunen. Udover at tiltrække forskere og medarbejdere til uddannelserne, nyder andre institutioner, virksomheder og foreninger samtidig godt af den viden og det liv der er kommet i Kolding. Det er lykkedes at få en stor del af de studerende til at blive boende i Kolding, og derfor er det attraktivt at udvikle nye projekter og starte virksomheder i Kolding –  især videnstunge og forskningsbaserede virksomheder.

 Design er også synligt og mærkbart i borgernes hverdag. Der arbejdes med design på mange måder og i mange forskellige sammenhænge.  Design handler andet om mere end lækre “design-ting” – nu designes der oplevelser, services og nye måder at løse samfundsmæssige udfordringer på. Virksomheder bruger design til udvikling og innovation, ligesom SDU, IBC/IBA og Designskolen Kolding er vigtige samarbejdspartnere, da de kan levere designere, kandidater og ny viden. Kolding er kendt internationalt for sit arbejde med design i folkeskolen.  Design spiller også en rolle, når Kolding Kommune udvikler nye ydelser til borgerne, når der skal bygges et nyt plejehjem eller når der skal laves en ny sundhedspolitik.

 I EU er Kolding Kommune blevet omtalt for sin særlige politik, der har gjort uddannelse, viden og design til dagsordener. Det kommer andre kommuner på besøg for at lære mere om. Derfor afholder Kolding en årlig begivenhed, som sætter kommunens vision på dagsordenen og viser, hvordan en mindre europæisk kommune skaber viden i verdensklasse.

 Alle parter i kommunen – kulturinstitutioner, erhvervsliv, politikere, institutioner, foreninger og borgere – har været involveret i at skabe initiativer, som gør Kolding til noget særligt.

 

  Den driftige designkommune 2022

Gennem 10 år har Kolding kommune satset på at udvikle og leve visionen om den driftige designkommune. Den særlige kombination af design, iværksætteri og driftighed har skabt stolthed og vækst – og gjort Kolding kendt for sin særlige profil både i Danmark og i udlandet.

Iværksætteriet er boomet i Kolding, som nu er et forbillede for driftige opstartsvirksomheder i Europa og et sted, hvor investorer kan finde spændende investeringsmuligheder. Hvis man flytter til Kolding, har man i årevis haft Danmarks bedste betingelser for at starte en virksomhed og få succes med den. Det tiltrækker driftige og idérige iværksættere, som enten vil starte noget nyt eller har små virksomheder, der skal vokse sig store. Samtidig er de mange vækstvirksomheder lykkes med at stå sammen med Kolding Kommune, Business Kolding, kulturlivet og foreningslivet for at løfte Kolding Kommune og gøre den berømt. Sammen har de sat fokus på design som det fælles kendetegn de driftige Kolding-iværksættere deler.

 Design er også synligt og mærkbart i borgernes hverdag. Der arbejdes med design på mange måder og i mange forskellige sammenhænge.  Design handler andet om mere end lækre “design-ting” – nu designes der oplevelser, services og nye måder at løse samfundsmæssige udfordringer på. Virksomheder bruger design til udvikling og innovation, ligesom SDU, IBC/IBA og Designskolen Kolding er vigtige samarbejdspartnere, da de kan levere designere, kandidater og ny viden.  Kolding er kendt internationalt for sit arbejde med design i folkeskolen.  Design spiller også en rolle, når Kolding Kommune udvikler nye ydelser til borgerne, når der skal bygges et nyt plejehjem eller når der skal laves en ny sundhedspolitik.

I EU er Kolding kommune blevet omtalt for sin særlige politik, der har gjort iværksætteri, driftighed og design til dagsordener. Det vil andre kommuner lære mere om. Derfor afholder Kolding en årlig begivenhed, som sætter kommunens vision på dagsordenen og viser, hvordan en mindre europæisk kommune har stor iværksætterkraft og skaber de bedste betingelser for entreprenørskab.

Alle parter i kommunen – kulturinstitutioner, erhvervsliv, politikere, institutioner, foreninger og borgere – har været involveret i at skabe initiativer, som gør Kolding til noget særligt. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.