Sjølund Hallen!

Jørn Pedersen – Borgmester i Kolding, fik set sit ansvarsområde fra luften  og var positivt overrasket over Sjølund borgernes lille “event”.

 

Der blev gjort opmærksom på et ønske om en HAL i Sjølund på en lidt utraditionel måde. Flere borgere var mødt op ved Sjølund-Hejls skole for i fællesskab at danne ordet HAL. Klik på billederne.

 Venlig Hilsen

Tommy Nielsen
Formand
Kolding Sjølund Udvikling (KSU)

Evaluering af Sjølund Festival 2013

Sjølund Festival 2013 blev atter en succes. KSU og foreningerne vil dog gerne kunne gøre det endnu bedre. Det kan vi kun gøre med støtte fra dig, eftersom du har din mening om festivalens succes eller eventuelle mangler. Såfremt du vil være med til at forbedre Sjølund Festival 2014, vil jeg opfordre til, at udfylde Sjølund Festival evalueringsskema og sende det til KSU formanden. 

Følg linket: http://www.sjoelund.info/wp-content/uploads/Evaluering-af-Sjølund-Festival-2013.docx

Venlig Hilsen

TOMMY NIELSEN
formand
KSU

Borgerne sikrer Sjølund Brugs

Borgerne sikrer Sjølund Brugs. 

Dette er overskriften på Ministeriet for By, bolig og landdistrikter og fortsætter således:

I Sjølund er byens borgere gået sammen og har samlet penge ind til et lån til den lokale brugs, for at sikre brugsens fremtid som ellers var truet.

 Den lokale brugs har stor betydning for en landsby. Foruden at give mulighed for at handle lokalt fungerer den ofte som et samlingssted for byens borgere. Mange steder kan man også ordne post- og bankforretninger samt købe apoteksvarer i den lokale brugs. For de ældre, der ikke længere har eller kan køre bil, er det helt afgørende at have mulighed for selv at kunne gå ned og handle ind. Det, og mange andre grunde, gør det vigtigt at bevare den lokale brugs, og det har borgerne i landsbyen Sjølund forstået. På bare en uge samlede de over en kvart million private kr. sammen for at redde den lukningstruede brugs.

Læs mere på følgende link: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/borgerne-sikrer-sjoelund-brugs

Visionsforum Kolding 2012-2022

Den frivillige designkommune 2022

Gennem 10 år har Kolding Kommune satset på at udvikle og leve visionen om den frivillige designkommune. Den særlige kombination af design, frivillighed og social deltagelse har skabt stolthed og vækst – og gjort Kolding kendt for sin særlige profil både i Danmark og i udlandet.

Kolding er fortsat den kommune i Danmark, der støtter frivilligt arbejde mest. Engang kom frivilligheden mest til udtryk i foreningerne, idrætten og på det sociale område – når nogen havde brug for hjælp. I dag deles mange opgaver anderledes mellem borgere, virksomheder, foreninger og kommune, end man gør andre steder. Det sociale, frivillige arbejde er blevet en livsstil for koldingenserne, fordi det gør hverdagen meningsfuld.

 Design er også synligt og mærkbart i borgernes hverdag. Der arbejdes med design på mange måder og i mange forskellige sammenhænge.  Design handler andet om mere end lækre “design-ting” – nu designes der oplevelser, services og nye måder at løse samfundsmæssige udfordringer på. Virksomheder bruger design til udvikling og innovation, ligesom SDU, IBC/IBA og Designskolen Kolding er vigtige samarbejdspartnere, da de kan levere designere, kandidater og ny viden.  Kolding er kendt internationalt for sit arbejde med design i folkeskolen.  Design spiller også en rolle, når Kolding Kommune udvikler nye ydelser til borgerne, når der skal bygges et nyt plejehjem eller når der skal laves en ny sundhedspolitik.

 I EU er Kolding kommune blevet omtalt for sin særlige politik, der har gjort social deltagelse, frivilligt arbejde og design til dagsordener. Det vil andre kommuner lære mere om. Derfor afholder Kolding en årlig begivenhed, som sætter kommunens vision på dagsordenen og viser, hvordan en mindre europæisk kommune kan skabe social innovation i verdensklasse.

 Alle parter i kommunen – kulturinstitutioner, erhvervsliv, politikere, institutioner, foreninger og borgere – har været involveret i at skabe initiativer, som gør Kolding til noget særligt.

 

 Den vidende designkommune 2022 

Gennem 10 år har Kolding kommune satset på at udvikle og leve visionen om den vidende designkommune. Den særlige kombination af design, uddannelse og viden har skabt stolthed og vækst – og gjort Kolding kendt for sin særlige profil både i Danmark og i udlandet.

Over 10 % af befolkningen i Kolding Kommune er studerende ved en af Koldings mange uddannelsesinstitutioner. Visionen om at blive den vidende designkommune har også haft effekt på resten af kommunen. Udover at tiltrække forskere og medarbejdere til uddannelserne, nyder andre institutioner, virksomheder og foreninger samtidig godt af den viden og det liv der er kommet i Kolding. Det er lykkedes at få en stor del af de studerende til at blive boende i Kolding, og derfor er det attraktivt at udvikle nye projekter og starte virksomheder i Kolding –  især videnstunge og forskningsbaserede virksomheder.

 Design er også synligt og mærkbart i borgernes hverdag. Der arbejdes med design på mange måder og i mange forskellige sammenhænge.  Design handler andet om mere end lækre “design-ting” – nu designes der oplevelser, services og nye måder at løse samfundsmæssige udfordringer på. Virksomheder bruger design til udvikling og innovation, ligesom SDU, IBC/IBA og Designskolen Kolding er vigtige samarbejdspartnere, da de kan levere designere, kandidater og ny viden. Kolding er kendt internationalt for sit arbejde med design i folkeskolen.  Design spiller også en rolle, når Kolding Kommune udvikler nye ydelser til borgerne, når der skal bygges et nyt plejehjem eller når der skal laves en ny sundhedspolitik.

 I EU er Kolding Kommune blevet omtalt for sin særlige politik, der har gjort uddannelse, viden og design til dagsordener. Det kommer andre kommuner på besøg for at lære mere om. Derfor afholder Kolding en årlig begivenhed, som sætter kommunens vision på dagsordenen og viser, hvordan en mindre europæisk kommune skaber viden i verdensklasse.

 Alle parter i kommunen – kulturinstitutioner, erhvervsliv, politikere, institutioner, foreninger og borgere – har været involveret i at skabe initiativer, som gør Kolding til noget særligt.

 

  Den driftige designkommune 2022

Gennem 10 år har Kolding kommune satset på at udvikle og leve visionen om den driftige designkommune. Den særlige kombination af design, iværksætteri og driftighed har skabt stolthed og vækst – og gjort Kolding kendt for sin særlige profil både i Danmark og i udlandet.

Iværksætteriet er boomet i Kolding, som nu er et forbillede for driftige opstartsvirksomheder i Europa og et sted, hvor investorer kan finde spændende investeringsmuligheder. Hvis man flytter til Kolding, har man i årevis haft Danmarks bedste betingelser for at starte en virksomhed og få succes med den. Det tiltrækker driftige og idérige iværksættere, som enten vil starte noget nyt eller har små virksomheder, der skal vokse sig store. Samtidig er de mange vækstvirksomheder lykkes med at stå sammen med Kolding Kommune, Business Kolding, kulturlivet og foreningslivet for at løfte Kolding Kommune og gøre den berømt. Sammen har de sat fokus på design som det fælles kendetegn de driftige Kolding-iværksættere deler.

 Design er også synligt og mærkbart i borgernes hverdag. Der arbejdes med design på mange måder og i mange forskellige sammenhænge.  Design handler andet om mere end lækre “design-ting” – nu designes der oplevelser, services og nye måder at løse samfundsmæssige udfordringer på. Virksomheder bruger design til udvikling og innovation, ligesom SDU, IBC/IBA og Designskolen Kolding er vigtige samarbejdspartnere, da de kan levere designere, kandidater og ny viden.  Kolding er kendt internationalt for sit arbejde med design i folkeskolen.  Design spiller også en rolle, når Kolding Kommune udvikler nye ydelser til borgerne, når der skal bygges et nyt plejehjem eller når der skal laves en ny sundhedspolitik.

I EU er Kolding kommune blevet omtalt for sin særlige politik, der har gjort iværksætteri, driftighed og design til dagsordener. Det vil andre kommuner lære mere om. Derfor afholder Kolding en årlig begivenhed, som sætter kommunens vision på dagsordenen og viser, hvordan en mindre europæisk kommune har stor iværksætterkraft og skaber de bedste betingelser for entreprenørskab.

Alle parter i kommunen – kulturinstitutioner, erhvervsliv, politikere, institutioner, foreninger og borgere – har været involveret i at skabe initiativer, som gør Kolding til noget særligt. 

Sponsor cykelløb i Sjølund

 Sponsor cykelløb i Sjølund

5 år efter og på samme dag og dato – Søndag den 23. september 2012 blev cykelløb nr. 3 – et fantastisk sponsorcykelløb i Sjølund afviklet.

Rigtig mange af byens borgere (børn, unge og ældre) var mødt op på Ludvigspladsen, det lille torv i hjertet af Sjølund, for at heppe på deres favorit – og de fik hvad de kom efter. Succesen skyldtes i høj grad, at cykelrytterne forud for cykelløbet havde lagt sig i tøjlerne ved meget ihærdigt at skaffe sponsorer og dermed gode sponsorkroner til Sjølunds forhåbentligt snart kommende hal.

Cykelrytterne satte i gang til en opvarmningsrunde i bedste Tour De ”France” stil, med ledsager biler, motorcykel og Tour de Sjølund djævlen. Præcis kl. 1200 blev cykelløbet startet og et fantastisk cykelløb var i gang. Speakeren – Whisky Olsen kunne løbende berette forskellige historier om de forbipasserende cykelryttere – eksempelvis kunne det nævnes, at Jesper – brugsuddeleren vel nok havde de stærkeste og flotteste cykelben man havde set i mands minde… men det passer jo ikke!

De 27 cykelryttere gav ALT, hvad de havde i sig i sagens gode tjeneste.  Tilsammen cyklede de 460 omgange á 1,8 Km, hvilket blev til 828 Km i alt på blot 1 time. Se video af cykelløbet under faneblad – video klip eller tryk her.

Den bedste cykelrytter var Jakob Berg der i alt kørte 23 omgange. Derudover deltog Bormester Jørn Pedersen og andre lokalpolitikkere i cykelløbet for at vise deres opbakning til projektet eftersom det forventeligt bliver Kolding kommune der bygger og drifter hallen.

 I alt blev der skrevet 374 kontrakter som sammenlagt gav et beløb på 326.000 kr. Dette beløb sammenholdt med det allerede indsamlede gør at Sjølund nu kan stille med 687.500 kr. til en hal, som byens borgere, omegnsbyer og foreninger kan drage nytte af.

Vi siger tusinde tak for den meget flotte opbakning til samtlige sponsorer, virksomheder og private, som har støttet projektet.  Der skal også lyde en stor tak til de mange frivillige, der har hjulpet med at få cykelløbet afviklet i bedste Tour de France stil.

Med venlig hilsen – Sponsorgruppen